Get Adobe Flash player

Pozdrav

Dobro došli na moje osobne stranice.

lebi@lebi.net

Moje društvene mreže:

Facebook

 LinkedIn

 Instagram

OSOBNE INFORMACIJE Vladimir Lebinac
 Zagreb, Hrvatska.
 vlebinac@gmail.com
http://lebi.net
Spol muški | Datum rođenja dd/02/1955 | Državljanstvo Hrvatsko

 

RADNO ISKUSTVO

 

od 1.1.2009. – Pročelnik informatičkih studija i nastavnik
Veleučilište Velika Gorica

web: http://www.vvg.hr

▪  organizacija i praćenje nastave na dva informatička studija: Održavanje računalnih sustava (preddiplomski stručni studij), Informacijski sustavi (diplomski stručni studij)

▪  nastavnik na predmetima: Operacijski sustavi, Računalne mreže, Internet infrastruktura.

od 12.9.1991. do 31.12.2008. Razne upravljačke dužnosti u području informacijske i komunikacijske tehnologije
Ministarstvo obrane Republike Hrvatske, Zagreb

web:  http://www.morh.hr

▪  načelnik Uprave za informatiku i telekomunikacije

▪  zamjenik načelnika Službe za informacijsku i komunikacijsku tehnologiju

▪  načelnik odjela za radiokomunikacije

▪  pomoćnik načelnika uprave za informatiku

od 1980. do 1991. Nastavnik
Tehnička vojna akademija, Zagreb
▪  Nastavnik na predmetu Računala u komunikacijama

 

OBRAZOVANJE I OSPOSOBLJAVANJE

 

1988. – 1990. Magistar znanosti informatike i telekomunikacija
Elektrotehnički fakultet Sveučilišta u Zagrebu
  • Magistarski rad:  Upravljanje sinkronim diskretnim promjenama frekvencije u funkcionalnoj telekomunikacijskoj mreži
1973. – 1978. Diplomirani vojni inženjer telekomunikacija
Tehnička vojna akademija, Zagreb
  • Diplomski rad:  Adaptivni antenski sustavi
1970. – 1973. Radio i TV mehaničar
Škola učenika u privredi, Bjelovar

 

Materinski jezik Hrvatski
Ostali jezici RAZUMIJEVANJE GOVOR PISANJE
Slušanje Čitanje Govorna interakcija Govorna produkcija
engleski B1 B2 A2 A2 A2
Stupnjevi: A1/2: Temeljni korisnik  –  B1/B2: Samostalni korisnik  –  C1/C2 Iskusni korisnik

Zajednički europski referentni okvir za jezike

 

Vozačka dozvola B, C, E

 

Stručni i znanstveni radovi 1.    I. Zahradka, V. Lebinac: Petrak Z.: ”Analiza mogućnosti frekvencijskog skakanja sintezatora iz RU-20”, Izvještaj po istraživačkom zadatku 432 E, VVTŠ Zagreb, Zagreb 1984.

2.    I.Zahradka, V. Lebinac: Buha K.: Petrak Z., ”Analiza mogućnosti rada RU-20 u režimu frekvencijskog skakanja”, Izvještaj po istraživačkom zadatku 493-E, VVTŠ Zagreb, Zagreb 1986.

3.    I. Zahradka, R. Peić, V. Lebinac: ”Tehničko rješenje modela VF FS sustava na bazi modifikacije RU-20”, Izvještaj po 1. fazi istraživačkog zadatka 530-E, VVTŠ Zagreb, Zagreb 1987.

4.    I. Zahradka,  V. Lebinac, G. Trutanić: ”Tehničko rješenje modela VF FS sustava na bazi modifikacije dva RU-20”, Izvještaj po 2. fazi istraživačkog zadatka 530-E, VVTŠ Zagreb, Zagreb 1989.

5.    V. Lebinac: ”Realizacija kompatibilnosti sekcije dalekog učesnika uređaja VZ-12K s ATC prijenosnikom ADATA-1”, VTG br 3/82., Beograd, 1982.

6.    V. Lebinac, L. Petrović: ”Mikroprocesorski telefonski ograničavač za ATC u funkcionalnim mrežama”, zbornik YUTEL-83, Ljubljana, 1983.

7.    A. Benčić, I. Pokaz, P. Valožić, V. Lebinac,…,: ”Integralni pristup interakciji PEO i TOb u funkciji osiguranja efektivnosti borbenih sustava”, Zbornik 4. simpozija o PEB, Split 1984.

8.    I. Pokaz, L. Petrović, V. Lebinac, G. Prokopec: ”Procjena otpornosti sustava za RR prijenos vremenski multipleksiranih telefonskih kanala u uvjetima jakog ometanja”, Zbornik 4. simpozija o PEB, Split 1984.

9.    V. Lebinac, L. Petrović: ”Mikroprocesorski ograničavač u telefonskom prometu preko specijalnih ATC”, VTG br 3/84., Beograd, 1984.

 

Stručni i znanstveni radovi 10.  V. Lebinac: “Automatizacija dijagnostike mikroračunarskih sklopova”, Zbornik simpozija ETAN u pomorstvu, Zadar 1989.

11.  V. Lebinac, M. Josić: “Sustavne poruke UKP-1 za hrvatski jezik”, Inovator br 1/89, CVTŠ Zagreb.

12.  V. Lebinac, R. Mešeg, R. Stanivuković: ”Maketa SPC telefonske centrale”, Inovator br 1/89, CVTŠ Zagreb.

13.  V. Lebinac: „Radio-komunikacijski sustav TETRA za krizne uvjete i katastrofe“, međunarodna konferencija „Dani kriznog upravljanja“, Velika Gorica 2008. ISBN 978-953-95061-6-0.

14.  A. Markulin, T. Kralj, V. Lebinac: „Priprema informacijskog sustava za prevladavanje kriznih uvjeta“, međunarodna konferencija „Dani kriznog upravljanja“, Velika Gorica 2008., ISBN 978-953-95061-6-0.

15.  T. Kralj, A. Markulin, V. Lebinac: „Očuvanje neprekidnosti funkcioniranja informacijskog sustava u kriznim uvjetima“, međunarodna konferencija „Dani kriznog upravljanja“, Velika Gorica 2008., ISBN 978-953-95061-6-0.

16.  Z. Kummer, V. Lebinac: ”Korištenje grafova napada u oblikovanju obrane”, II. Međunarodna konferencija ”Dani kriznog upravljanja”, Velika Gorica, 2009.g. (120-126), ISBN 978-953-95061-9-1.

17.  Z. Kummer, V. Lebinac: ”Identifikakacija i autentikacija u sustavima za obradu incidenata”, III. Međunarodna konferencija ”Dani kriznog upravljanja”, Velika Gorica, 2010.g. (532-540), UDK/UDC 351.78:[659.3.004], ISBN 978-953-7716-07-3

18.  V. Lebinac, T. Gligora: ” E-nastavna literatura kao komponenta e-učenja“, Tiskarstvo 2012”, Donja Stubica, 16. – 18. 2. 2012., Zbornik radova, ISBN: 978-953-7064-18-1.

19.  D. Valenčić, I. Ćavar, V. Lebinac: ”Provedba oporavka od katastrofe u računalstvu u oblaku” Dani kriznog upravljanja”, Velika Gorica, 2012.g. Zbornik radova (675-693), ISBN: 978-953-7716-31-8, pregledni rad, UDK 004.72.056

20.  D. Mikulić, V. Stojković, B. Mihaljević, V. Lebinac: Specijalistički diplomski stručni studij za vojno stručne specijalnosti “Obrambeno inženjerstvo”” Dani kriznog upravljanja”, Velika Gorica, 2012.g. Zbornik radova (815-927), ISBN: 978-953-7716-31-8, pregledni rad, UDK 378.635.5(497.5)

21.  I. Radošević, V. Lebinac: „Metoda za analizu potrebnih informacija u sustavu upravljanja kriznim situacijama“ Dani kriznog upravljanja”, Velika Gorica, 2013.g. Zbornik radova (358-374), ISBN: 978-953-7716-48-6, pregledni rad, UDK 005.334:659

22.  D. Valenčić, V. Lebinac, S. Skendžić: „Developments and current trends in Ethernet technology“ MIPRO 2013, Zbornik radova, str. 507 – 512, ISBN: 978-953-233-074-8.

 

Stručni i znanstveni radovi 23.  V.Bralić, V.Lebinac, D.Pavlović: „Upravljanje nastavnim procesom – slučaj korištenja programskog rješenja LanSchool na Veleučilištu Velika Gorica“, CARNetova korisnička konferencija CUC 2013, rad recenziran i prihvaćen, rad sa studentom, ISBN: 978-953-6802-96-8

24.  Lebinac, Vladimir; Valenčić, Davorin: Računalne mreže, udžbenik. Velika Gorica: Veleučilište Velika Gorica, 2013. ISBN: 978-953-771-645-5

25.  Kummer, Zdravko; Lebinac, Vladimir: Izradba zaštitnog profila pomoću ISO 27k kontrola // MIPRO 2014 37th International Convention / Biljanović, Petar (ur.). Rijeka: Croatian Society for Information and Communication Technology, 2014. str. 1593-1597 (predavanje, domaća recenzija, cjeloviti rad (in extenso), stručni). ISBN: 978-953-233-078-6

26.  I. Zahradka, V. Lebinac: Petrak Z.: ”Analiza mogućnosti frekvencijskog skakanja sintezatora iz RU-20”, Izvještaj po istraživačkom zadatku 432 E, VVTŠ Zagreb, Zagreb 1984.

27.  I.Zahradka, V. Lebinac: Buha K.: Petrak Z., ”Analiza mogućnosti rada RU-20 u režimu frekvencijskog skakanja”, Izvještaj po istraživačkom zadatku 493-E, VVTŠ Zagreb, Zagreb 1986.

28.  I. Zahradka, R. Peić, V. Lebinac: ”Tehničko rješenje modela VF FS sustava na bazi modifikacije RU-20”, Izvještaj po 1. fazi istraživačkog zadatka 530-E, VVTŠ Zagreb, Zagreb 1987.

29.  I. Zahradka,  V. Lebinac, G. Trutanić: ”Tehničko rješenje modela VF FS sustava na bazi modifikacije dva RU-20”, Izvještaj po 2. fazi istraživačkog zadatka 530-E, VVTŠ Zagreb, Zagreb 1989.

30.  V. Lebinac: ”Realizacija kompatibilnosti sekcije dalekog učesnika uređaja VZ-12K s ATC prijenosnikom ADATA-1”, VTG br 3/82., Beograd, 1982.

31.  V. Lebinac, L. Petrović: ”Mikroprocesorski telefonski ograničavač za ATC u funkcionalnim mrežama”, zbornik YUTEL-83, Ljubljana, 1983.

32.  A. Benčić, I. Pokaz, P. Valožić, V. Lebinac,…,: ”Integralni pristup interakciji PEO i TOb u funkciji osiguranja efektivnosti borbenih sustava”, Zbornik 4. simpozija o PEB, Split 1984.

33.  I. Pokaz, L. Petrović, V. Lebinac, G. Prokopec: ”Procjena otpornosti sustava za RR prijenos vremenski multipleksiranih telefonskih kanala u uvjetima jakog ometanja”, Zbornik 4. simpozija o PEB, Split 1984.

34.  V. Lebinac, L. Petrović: ”Mikroprocesorski ograničavač u telefonskom prometu preko specijalnih ATC”, VTG br 3/84., Beograd, 1984.

35.  V. Lebinac: ”GPIB sučelje za povezivanje programabilnih digitalnih instrumenata”, VTG br 4/84., Beograd, 1984.

36.  V. Lebinac: “Automatizacija dijagnostike mikroračunarskih sklopova”, Zbornik simpozija ETAN u pomorstvu, Zadar 1989.

37.  V. Lebinac, M. Josić: “Sustavne poruke UKP-1 za hrvatski jezik”, Inovator br 1/89, CVTŠ Zagreb.

38.  V. Lebinac, R. Mešeg, R. Stanivuković: ”Maketa SPC telefonske centrale”, Inovator br 1/89, CVTŠ Zagreb.

39.  V. Lebinac: „Radio-komunikacijski sustav TETRA za krizne uvjete i katastrofe“, međunarodna konferencija „Dani kriznog upravljanja“, Velika Gorica 2008. ISBN 978-953-95061-6-0.

 

Stručni i znanstveni radovi 40.  A. Markulin, T. Kralj, V. Lebinac: „Priprema informacijskog sustava za prevladavanje kriznih uvjeta“, međunarodna konferencija „Dani kriznog upravljanja“, Velika Gorica 2008., ISBN 978-953-95061-6-0.

41.  T. Kralj, A. Markulin, V. Lebinac: „Očuvanje neprekidnosti funkcioniranja informacijskog sustava u kriznim uvjetima“, međunarodna konferencija „Dani kriznog upravljanja“, Velika Gorica 2008., ISBN 978-953-95061-6-0.

42.  Z. Kummer, V. Lebinac: ”Korištenje grafova napada u oblikovanju obrane”, II. Međunarodna konferencija ”Dani kriznog upravljanja”, Velika Gorica, 2009.g. (120-126), ISBN 978-953-95061-9-1.

43.  Z. Kummer, V. Lebinac: ”Identifikakacija i autentikacija u sustavima za obradu incidenata”, III. Međunarodna konferencija ”Dani kriznog upravljanja”, Velika Gorica, 2010.g. (532-540), UDK/UDC 351.78:[659.3.004], ISBN 978-953-7716-07-3

44.  V. Lebinac, T. Gligora: ” E-nastavna literatura kao komponenta e-učenja“, Tiskarstvo 2012”, Donja Stubica, 16. – 18. 2. 2012., Zbornik radova, ISBN: 978-953-7064-18-1.

45.  D. Valenčić, I. Ćavar, V. Lebinac: ”Provedba oporavka od katastrofe u računalstvu u oblaku” Dani kriznog upravljanja”, Velika Gorica, 2012.g. Zbornik radova (675-693), ISBN: 978-953-7716-31-8, pregledni rad, UDK 004.72.056

46.  D. Mikulić, V. Stojković, B. Mihaljević, V. Lebinac: Specijalistički diplomski stručni studij za vojno stručne specijalnosti “Obrambeno inženjerstvo”” Dani kriznog upravljanja”, Velika Gorica, 2012.g. Zbornik radova (815-927), ISBN: 978-953-7716-31-8, pregledni rad, UDK 378.635.5(497.5)

47.  I. Radošević, V. Lebinac: „Metoda za analizu potrebnih informacija u sustavu upravljanja kriznim situacijama“ Dani kriznog upravljanja”, Velika Gorica, 2013.g. Zbornik radova (358-374), ISBN: 978-953-7716-48-6, pregledni rad, UDK 005.334:659

48.  D. Valenčić, V. Lebinac, S. Skendžić: „Developments and current trends in Ethernet technology“ MIPRO 2013, Zbornik radova, str. 507 – 512, ISBN: 978-953-233-074-8.

49.  V.Bralić, V.Lebinac, D.Pavlović: „Upravljanje nastavnim procesom – slučaj korištenja programskog rješenja LanSchool na Veleučilištu Velika Gorica“, CARNetova korisnička konferencija CUC 2013, rad recenziran i prihvaćen, rad sa studentom, ISBN: 978-953-6802-96-8

50.  Lebinac, Vladimir; Valenčić, Davorin: Računalne mreže, udžbenik. Velika Gorica: Veleučilište Velika Gorica, 2013. ISBN: 978-953-771-645-5

51.  Kummer, Zdravko; Lebinac, Vladimir: Izradba zaštitnog profila pomoću ISO 27k kontrola // MIPRO 2014 37th International Convention / Biljanović, Petar (ur.). Rijeka: Croatian Society for Information and Communication Technology, 2014. str. 1593-1597 (predavanje, domaća recenzija, cjeloviti rad (in extenso), stručni). ISBN: 978-953-233-078-6

 

 

 

 

Archives

Bookmarks